top of page
Snæfellsjokull1.jpg

Czy lodowiec naprawdę może być prezydentem?

Zgodnie z przepisami islandzki prezydent musi mieć co najmniej 35 lat ✓, być obywatelem Islandii ✓, nie być karany ✓ i posiadać 1500–3000 podpisów osób ze wszystkich kwadrantów kraju popierających nominację kandydata.  

Zjednoczmy się w oddawaniu głosów na przywódcę, który wykracza poza politykę i przemawia do duszy naszego narodu. Snæfellsjökull to nie tylko punkt orientacyjny, ale także strażnik i symbol naszej niezłomności i siły.

Dlaczego powinniśmy wybrać lodowiec na prezydenta?

1. Stabilność w obliczu wyzwań

Lodowce przetrwały próbę czasu, stawiając czoła wielu wyzwaniom. Symbolizują stabilność i wytrwałość, czyli cechy niezbędne na współczesnej scenie politycznej.

2. Działania na rzecz ochrony środowiska

W obliczu kryzysu klimatycznego, utraty różnorodności biologicznej i pożarów Reykjanes destabilizujących nasze codzienne życie—kto lepiej będzie bronił kwestii środowiskowych niż lodowiec? Snæfellsjökull jest drogowskazem zrównoważonego rozwoju, symbolem wytrwałości i pomnikiem naszej kultury wzywającym nas do ochrony naturalnego piękna Islandii dla przyszłych pokoleń.

3. Globalne uznanie

Nominacja lodowca na Prezydenta zapewni Islandii wyjątkowe miejsce na światowej scenie politycznej. Staniemy się prekursorami  nowoczesnego modelu  przywództwa inspirowanego naturą, inspiracją dla międzynarodowych porozumień na rzecz bardziej ekologicznego i zrównoważonego świata.

4. Symbolika kulturowa

Lodowce są integralną częścią naszego dziedzictwa kulturowego. Wybór lodowca na Prezydenta to oddanie czci naszym korzeniom, wzmocnienie więzi z łączących nas z ziemią i podkreślenie wagi naszej wyjątkowej tożsamości i dziedzictwa kulturowego.

5. Przywództwo włączające

Lodowiec jako Prezydent oznacza inkluzywność, ponieważ lodowce naturalnie powstają przy udziale różnych żywiołów. Lodowiec symbolizuje więc siłę wynikającą zarazem z jedności, różnorodności i współdziałania.

Zagłosuj na Snæfellsjökull — Twojego Lodowego Strażnika!

Razem wytyczajmy drogę do lepszej przyszłości ze Snæfellsjökullem jako naszym wizjonerskim prezydentem! Nadszedł czas, aby wybrać lidera, którego agenda oparta jest o solidarność i zrównoważony rozwój. Głosuj na Snæfellsjökulla!

bottom of page